tjekkisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Musím platit daně z dávek?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Je podpora zdanitelná?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakou podporu dostanu?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
¿Puedo recurrir una resolución?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Spørg om du kan appellere en beslutning
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig