arabisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Är bidraget skattefritt?
هل السعر خال من الضريبة؟
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Ska bidraget beskattas?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Vilka förmåner får jag?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påverkar ersättningen andra förmåner?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jag överklaga beslutet?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Spørg om du kan appellere en beslutning
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig