esperanto | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Är bidraget skattefritt?
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Ska bidraget beskattas?
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Vilka förmåner får jag?
Kio profitojn mi ricevas?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jag överklaga beslutet?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig