fransk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Är bidraget skattefritt?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Ska bidraget beskattas?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Vilka förmåner får jag?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jag överklaga beslutet?
Est-ce que je peux faire appel ?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig