italiensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Är bidraget skattefritt?
L'indennità è esente da tasse?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Ska bidraget beskattas?
Il sussidio è tassabile?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Vilka förmåner får jag?
Quali benefici riceverò?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jag överklaga beslutet?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig