kinesisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Är bidraget skattefritt?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Ska bidraget beskattas?
该津贴是否要纳税?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Vilka förmåner får jag?
我能拿到什么福利?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påverkar ersättningen andra förmåner?
这个津贴是否影响其他福利?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jag överklaga beslutet?
我能否申诉反对某个决定?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
如果情况有所改变我该如何做?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig