portugisisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Är bidraget skattefritt?
O subsídio é isento de impostos?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Ska bidraget beskattas?
O subsídio é tributável?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Vilka förmåner får jag?
Quais benefícios vou receber?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påverkar ersättningen andra förmåner?
O subsídio afeta outros benefícios?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jag överklaga beslutet?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig