russisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Är bidraget skattefritt?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Ska bidraget beskattas?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Vilka förmåner får jag?
Какие льготы я получу?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jag överklaga beslutet?
Я могу обжаловать это решение?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig