esperanto | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Musím platit daně z dávek?
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Je podpora zdanitelná?
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakou podporu dostanu?
Kio profitojn mi ricevas?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig