finsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Musím platit daně z dávek?
Onko avustus verovapaata?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Je podpora zdanitelná?
Onko tuki veronalaista?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakou podporu dostanu?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Voinko valittaa päätöksestä?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig