fransk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Musím platit daně z dávek?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Je podpora zdanitelná?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakou podporu dostanu?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Est-ce que je peux faire appel ?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig