italiensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Musím platit daně z dávek?
L'indennità è esente da tasse?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Je podpora zdanitelná?
Il sussidio è tassabile?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakou podporu dostanu?
Quali benefici riceverò?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig