russisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Musím platit daně z dávek?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Je podpora zdanitelná?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakou podporu dostanu?
Какие льготы я получу?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Я могу обжаловать это решение?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig