spansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Musím platit daně z dávek?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Je podpora zdanitelná?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakou podporu dostanu?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ovlivní tento přídavek další výhody?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
¿Puedo recurrir una resolución?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig