fransk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Wird die Unterstützung besteuert?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Was für Unterstützung bekomme ich?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Est-ce que je peux faire appel ?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig