svensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Är bidraget skattefritt?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Wird die Unterstützung besteuert?
Ska bidraget beskattas?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Was für Unterstützung bekomme ich?
Vilka förmåner får jag?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan jag överklaga beslutet?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig