tjekkisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Musím platit daně z dávek?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Wird die Unterstützung besteuert?
Je podpora zdanitelná?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakou podporu dostanu?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig