italiensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Adómentesek a juttatások?
L'indennità è esente da tasse?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Adóköteles a támogatás?
Il sussidio è tassabile?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Milyen juttatásokat kaphatok?
Quali benefici riceverò?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig