russisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Какие льготы я получу?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Я могу обжаловать это решение?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig