Thai | Fraser - Immigration | Bolig

Bolig - Leje

Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Angiv at du gerne vil leje noget
værelse
ห้องพัก
Indlogeringstype
lejlighed
แฟลต / ห้องชุด
Indlogeringstype
etværelseslejlighed
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Indlogeringstype
parcelhus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Indlogeringstype
doppelthus
บ้านแฝด
Indlogeringstype
rækkehus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Indlogeringstype
Hvor meget er den månedlige leje?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Spørg hvor meget lejen er
Er forbrug inklusiv?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv
Hvor meget er indskuddet?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Spørg hvor meget indskuddet er
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Spørg hvornår du kan se stedet
Lejligheden er ________________.
ห้องชุด ________________
Angiv om stedet er møbleret eller ej
møbleret
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lejlighedens stand
ikke møbleret
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lejlighedens stand
Er husdyr tilladt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Spørg om husdyr er tilladt
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede
Må jeg se gas- og elmåleren?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Spørg om du må se gas- og elmåleren
Hvor lang er lejeperioden?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Spørg hvor lang lejeperioden er
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af
Er der en parkeringsplads inkluderet?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil
Er der nogen der er blevet myrdet her?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her
Virker _______________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Spørg om faciliteterne virker
rørarbejdet
ท่อประปา
Faciliteter
varmeanlægget
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer
Hvor er gas- og elmåleren?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Spørg hvor gas- og elmåleren er
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er
Hvor er termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Spørg om du må se termostaten
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen

Bolig - Køb

Hvor mange tilbud har huset fået?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Spørg hvor mange tilbud huset har fået
Hvor længe har huset været på markedet?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe huset har været på markedet
Hvorfor flytter sælgerne?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Spørg hvorfor huset skal sælges
Hvor længe har sælger boet der?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe sælger har boet der
Hvad er inkluderet i salget?
การขายรวมอะไรบ้าง
Spørg hvad der er inkluderet i salget
Har der været nogen sætningsproblemer?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er
Kan du tage huset af markedet?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Spørg om huset kan tages af markedet
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar