Thai | Fraser - Immigration | Bolig

Bolig - Leje

Mi serĉas _______________ por lui.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Angiv at du gerne vil leje noget
ĉambron
ห้องพัก
Indlogeringstype
apartamenton
แฟลต / ห้องชุด
Indlogeringstype
studĉambron
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Indlogeringstype
izolite starantan domon
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Indlogeringstype
partizolite starantan domon
บ้านแฝด
Indlogeringstype
vicdomon
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Indlogeringstype
Kiom estas la monate lupago?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Spørg hvor meget lejen er
Ĉu estas utilecoj inkludata?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv
Kiom estas la deponejo?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Spørg hvor meget indskuddet er
Kiam mi povas veni por spektado?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Spørg hvornår du kan se stedet
La apartamento estas _____________.
ห้องชุด ________________
Angiv om stedet er møbleret eller ej
meblita
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lejlighedens stand
nemeblita
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lejlighedens stand
Ĉu estas dombestoj permesataj?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Spørg om husdyr er tilladt
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Spørg om du må se gas- og elmåleren
Kiom longa estas la lizkontrakto?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Spørg hvor lang lejeperioden er
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne
Kio renovigadoj estis faritaj?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af
Ĉu estas parkadospaco?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil
Ĉu iu iam murdis tie?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her
Ĉu _____________ funkcias?
___________ ใช้งานได้ไหม
Spørg om faciliteterne virker
la dukto
ท่อประปา
Faciliteter
la hejtado
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Spørg hvor gas- og elmåleren er
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er
Kie estas la termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Spørg om du må se termostaten
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen

Bolig - Køb

Kiom da proponoj jam havis?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Spørg hvor mange tilbud huset har fået
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe huset har været på markedet
Kial la vendistoj movas?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Spørg hvorfor huset skal sælges
Kiom longe la vendisto vivis tie?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe sælger har boet der
Kio inkluzivas en la vendo?
การขายรวมอะไรบ้าง
Spørg hvad der er inkluderet i salget
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Spørg om huset kan tages af markedet
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar