Thai | Fraser - Immigration | Bolig

Bolig - Leje

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Angiv at du gerne vil leje noget
une chambre
ห้องพัก
Indlogeringstype
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Indlogeringstype
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Indlogeringstype
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Indlogeringstype
une maison jumelée
บ้านแฝด
Indlogeringstype
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Indlogeringstype
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Spørg hvor meget lejen er
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Spørg hvor meget indskuddet er
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Spørg hvornår du kan se stedet
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Angiv om stedet er møbleret eller ej
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lejlighedens stand
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lejlighedens stand
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Spørg om husdyr er tilladt
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Spørg om du må se gas- og elmåleren
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Spørg hvor lang lejeperioden er
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Spørg om faciliteterne virker
la plomberie
ท่อประปา
Faciliteter
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Spørg hvor gas- og elmåleren er
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Spørg om du må se termostaten
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen

Bolig - Køb

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Spørg hvor mange tilbud huset har fået
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe huset har været på markedet
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Spørg hvorfor huset skal sælges
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe sælger har boet der
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Spørg hvad der er inkluderet i salget
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Spørg om huset kan tages af markedet
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar