Thai | Fraser - Immigration | Bolig

Bolig - Leje

我在寻找租用 _______________ 。
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Angiv at du gerne vil leje noget
房间
ห้องพัก
Indlogeringstype
公寓
แฟลต / ห้องชุด
Indlogeringstype
单人套间
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Indlogeringstype
独立住宅
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Indlogeringstype
半独立住宅
บ้านแฝด
Indlogeringstype
排屋
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Indlogeringstype
每月租金多少?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Spørg hvor meget lejen er
请问电气水费包含在月租里面吗?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv
押金多少?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Spørg hvor meget indskuddet er
我什么时候可以过来看房?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Spørg hvornår du kan se stedet
这间公寓________________。
ห้องชุด ________________
Angiv om stedet er møbleret eller ej
提供家具
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lejlighedens stand
不提供家具
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lejlighedens stand
请问可以养宠物吗?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Spørg om husdyr er tilladt
我如何更换能源供应商?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning
这间公寓里还有几个租客呢?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden
有多少人已经看过这间公寓了?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede
我能否看一看电气安装检查表/报告?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Spørg om du må se gas- og elmåleren
请问租期多久?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Spørg hvor lang lejeperioden er
请问邻居相处和睦吗?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne
请问有哪些地方重新装修过?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret
请问上一次公寓重组电路是何时?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af
请问包含停车位吗?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil
这里有发生过命案吗?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her
请问___________能正常运作吗?
___________ ใช้งานได้ไหม
Spørg om faciliteterne virker
水管设备
ท่อประปา
Faciliteter
暖气
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
请问房东负责维修吗?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer
请问煤气表和电表在哪里?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Spørg hvor gas- og elmåleren er
你有电器使用手册和保修卡吗?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er
温度调节器在哪里?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Spørg om du må se termostaten
我可以看看煤气安全证明书吗?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen

Bolig - Køb

这个房子有多少人愿意买?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Spørg hvor mange tilbud huset har fået
请问这个房子待价而沽多久了?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe huset har været på markedet
请问房主为什么要卖房呢?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Spørg hvorfor huset skal sælges
请问房主在这里居住多久了?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe sælger har boet der
请问哪些包含在售价里?
การขายรวมอะไรบ้าง
Spørg hvad der er inkluderet i salget
请问是否有沉降问题?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer
请问有无便宜点的房产所有权转让?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere
请问这片区域未来有哪些发展项目?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Spørg om huset kan tages af markedet
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar