Thai | Fraser - Immigration | Bolig

Bolig - Leje

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Angiv at du gerne vil leje noget
rum
ห้องพัก
Indlogeringstype
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
Indlogeringstype
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Indlogeringstype
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Indlogeringstype
parhus
บ้านแฝด
Indlogeringstype
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Indlogeringstype
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Spørg hvor meget lejen er
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Spørg hvor meget indskuddet er
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Spørg hvornår du kan se stedet
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
Angiv om stedet er møbleret eller ej
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lejlighedens stand
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lejlighedens stand
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Spørg om husdyr er tilladt
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Spørg om du må se gas- og elmåleren
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Spørg hvor lang lejeperioden er
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
Spørg om faciliteterne virker
rörläggningen
ท่อประปา
Faciliteter
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Spørg hvor gas- og elmåleren er
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Spørg om du må se termostaten
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen

Bolig - Køb

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Spørg hvor mange tilbud huset har fået
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe huset har været på markedet
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Spørg hvorfor huset skal sælges
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe sælger har boet der
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
Spørg hvad der er inkluderet i salget
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Spørg om huset kan tages af markedet
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar