engelsk | Fraser - Immigration | Bolig

Bolig - Leje

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Angiv at du gerne vil leje noget
ห้องพัก
room
Indlogeringstype
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Indlogeringstype
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Indlogeringstype
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Indlogeringstype
บ้านแฝด
semi-detached house
Indlogeringstype
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Indlogeringstype
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Spørg hvor meget lejen er
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
Spørg hvor meget indskuddet er
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Spørg hvornår du kan se stedet
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Angiv om stedet er møbleret eller ej
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
Lejlighedens stand
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
Lejlighedens stand
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Spørg om husdyr er tilladt
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Spørg om du må se gas- og elmåleren
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Spørg hvor lang lejeperioden er
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Spørg om faciliteterne virker
ท่อประปา
the plumbing
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
the heating
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Spørg hvor gas- og elmåleren er
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Spørg om du må se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen

Bolig - Køb

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Spørg hvor mange tilbud huset har fået
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Spørg hvor længe huset har været på markedet
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Spørg hvorfor huset skal sælges
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Spørg hvor længe sælger har boet der
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Spørg hvad der er inkluderet i salget
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Spørg om huset kan tages af markedet
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar