nederlandsk | Fraser - Immigration | Bolig

Bolig - Leje

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Angiv at du gerne vil leje noget
ห้องพัก
een kamer
Indlogeringstype
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Indlogeringstype
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Indlogeringstype
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Indlogeringstype
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Indlogeringstype
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Indlogeringstype
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Spørg hvor meget lejen er
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
Spørg hvor meget indskuddet er
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Spørg hvornår du kan se stedet
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Angiv om stedet er møbleret eller ej
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Lejlighedens stand
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Lejlighedens stand
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Spørg om husdyr er tilladt
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Spørg om du må se gas- og elmåleren
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Spørg hvor lang lejeperioden er
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Spørg om faciliteterne virker
ท่อประปา
het sanitair
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Spørg hvor gas- og elmåleren er
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Spørg om du må se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen

Bolig - Køb

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Spørg hvor mange tilbud huset har fået
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Spørg hvor længe huset har været på markedet
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Spørg hvorfor huset skal sælges
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Spørg hvor længe sælger har boet der
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Spørg hvad der er inkluderet i salget
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Spørg om huset kan tages af markedet
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar