vietnamesisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

هل أنا بحاجة إلى شهادة استيراد؟
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Spørg om du behøver en importtilladelse
هل هناك فترة حظر صحي ل[حيوان]؟
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
هل هناك قوانين محددة لاستيراد أنواع غير محلية من الحيوانات؟
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
متطلبات الدخول التي يحتاجها حيوانك الأليف هي______________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
رقاقة صغيرة
microchip
Adgangskrav for kæledyr
تلقيح ضد الكلب (شهادة)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
جواز سفر للحيوان الأليف
hộ chiếu cho thú nuôi
Adgangskrav for kæledyr
علاج من الدودة الشريطية (شهادة)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
هل علي استخدام حامل مرخص؟
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
ما هي القوانين ل __________________________؟
Có những quy tắc nào cho __________?
Spørg om reglerne for servicedyr
كلاب الإرشاد
chó chỉ đường
Dyreart
كلاب المساعدة
chó hỗ trợ
Dyreart
كيف يمكنني الحصول على شهادة صحية لحيواني الأليف؟
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr