dansk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Do I need an import license?
Behøver jeg en importtilladelse?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Is there a quarantine period for [animal]?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Are there specific rules for importing non-native species?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
microchip
Adgangskrav for kæledyr
rabies vaccination (certificate)
rabiesvaccination
Adgangskrav for kæledyr
pet passport
dyrepas
Adgangskrav for kæledyr
tapeworm treatment (certificate)
bændelormsbehandling
Adgangskrav for kæledyr
Do I have to use an authorized carrier?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
What are the rules for ______________?
Hvad er reglerne for ______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
guide dogs
blindehund
Dyreart
assistance dogs
støttehund
Dyreart
How do I obtain a health certificate for my pet?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr