kinesisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Do I need an import license?
我是否需要入口许可证?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Is there a quarantine period for [animal]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Are there specific rules for importing non-native species?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
你的宠物入境需要 __________。
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
微芯片
Adgangskrav for kæledyr
rabies vaccination (certificate)
狂犬疫苗接种(证明)
Adgangskrav for kæledyr
pet passport
宠物护照
Adgangskrav for kæledyr
tapeworm treatment (certificate)
绦虫治疗(证明)
Adgangskrav for kæledyr
Do I have to use an authorized carrier?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
What are the rules for ______________?
对______________有哪些规定?
Spørg om reglerne for servicedyr
guide dogs
导盲犬
Dyreart
assistance dogs
协助犬
Dyreart
How do I obtain a health certificate for my pet?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr