polsk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
mikrochip
Adgangskrav for kæledyr
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Adgangskrav for kæledyr
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Adgangskrav for kæledyr
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Adgangskrav for kæledyr
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
guide dogs
psy przewodniki
Dyreart
assistance dogs
psy towarzyszące
Dyreart
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr