russisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Do I need an import license?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Is there a quarantine period for [animal]?
Для [животное] есть срок карантина?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Are there specific rules for importing non-native species?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
микрочип
Adgangskrav for kæledyr
rabies vaccination (certificate)
антирабическая прививка (сертификат)
Adgangskrav for kæledyr
pet passport
паспорт питомца
Adgangskrav for kæledyr
tapeworm treatment (certificate)
лечение от паразитов (сертификат)
Adgangskrav for kæledyr
Do I have to use an authorized carrier?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
What are the rules for ______________?
Каковы правила для _______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
guide dogs
собаки-поводыри
Dyreart
assistance dogs
собаки-ассистенты
Dyreart
How do I obtain a health certificate for my pet?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr