tjekkisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Do I need an import license?
Potřebuji dovozní povolení?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Is there a quarantine period for [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Are there specific rules for importing non-native species?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
mikročip
Adgangskrav for kæledyr
rabies vaccination (certificate)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Adgangskrav for kæledyr
pet passport
cestovní pas pro zvířata
Adgangskrav for kæledyr
tapeworm treatment (certificate)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Adgangskrav for kæledyr
Do I have to use an authorized carrier?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
What are the rules for ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
guide dogs
Vodící psi
Dyreart
assistance dogs
asistenční psi
Dyreart
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr