vietnamesisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
μικροτσίπ
microchip
Adgangskrav for kæledyr
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
hộ chiếu cho thú nuôi
Adgangskrav for kæledyr
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
Có những quy tắc nào cho __________?
Spørg om reglerne for servicedyr
σκύλους οδηγούς
chó chỉ đường
Dyreart
σκύλος συνοδείας
chó hỗ trợ
Dyreart
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr