vietnamesisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Spørg om du behøver en importtilladelse
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
il microchip
microchip
Adgangskrav for kæledyr
il vaccino antirabbico
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
il passaporto per gli animali da compagnia
hộ chiếu cho thú nuôi
Adgangskrav for kæledyr
il certificato di trattamento contro la tenia
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Có những quy tắc nào cho __________?
Spørg om reglerne for servicedyr
cani guida
chó chỉ đường
Dyreart
cani da assistenza
chó hỗ trợ
Dyreart
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr