vietnamesisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Preciso de uma licença de importação?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Existe um período de quarentena para [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
microchip
Adgangskrav for kæledyr
vacina contra raiva (certificado)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
passaporte do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
Adgangskrav for kæledyr
tratamento contra tênias (certificado)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
Preciso usar um transportador autorizado?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Quais são as regras para ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Spørg om reglerne for servicedyr
cães-guia
chó chỉ đường
Dyreart
cães auxiliares
chó hỗ trợ
Dyreart
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr