engelsk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Мне нужна лицензия на ввоз?
Do I need an import license?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Для [животное] есть срок карантина?
Is there a quarantine period for [animal]?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Are there specific rules for importing non-native species?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
микрочип
microchip
Adgangskrav for kæledyr
антирабическая прививка (сертификат)
rabies vaccination (certificate)
Adgangskrav for kæledyr
паспорт питомца
pet passport
Adgangskrav for kæledyr
лечение от паразитов (сертификат)
tapeworm treatment (certificate)
Adgangskrav for kæledyr
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Do I have to use an authorized carrier?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Каковы правила для _______________?
What are the rules for ______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
собаки-поводыри
guide dogs
Dyreart
собаки-ассистенты
assistance dogs
Dyreart
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr