vietnamesisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Spørg om du behøver en importtilladelse
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
el microchip
microchip
Adgangskrav for kæledyr
la vacuna antirrábica (certificado)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
hộ chiếu cho thú nuôi
Adgangskrav for kæledyr
el certificado de tratamiento contra la tenia
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
¿Cuál es la normativa para _________________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Spørg om reglerne for servicedyr
perros guía
chó chỉ đường
Dyreart
perros de asistencia
chó hỗ trợ
Dyreart
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr