tjekkisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Potřebuji dovozní povolení?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
Mikrochip
mikročip
Adgangskrav for kæledyr
Nachweis der Tollwutimpfung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Adgangskrav for kæledyr
Haustierpass
cestovní pas pro zvířata
Adgangskrav for kæledyr
Entwurmungszertifikat
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Adgangskrav for kæledyr
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Wie sind die Regeln für _____________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
Blindenhunde
Vodící psi
Dyreart
Assistenzhunde
asistenční psi
Dyreart
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr