arabisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
هل أنا بحاجة إلى شهادة استيراد؟
Spørg om du behøver en importtilladelse
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
هل هناك فترة حظر صحي ل[حيوان]؟
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
هل هناك قوانين محددة لاستيراد أنواع غير محلية من الحيوانات؟
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
متطلبات الدخول التي يحتاجها حيوانك الأليف هي______________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
رقاقة صغيرة
Adgangskrav for kæledyr
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
تلقيح ضد الكلب (شهادة)
Adgangskrav for kæledyr
hộ chiếu cho thú nuôi
جواز سفر للحيوان الأليف
Adgangskrav for kæledyr
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
علاج من الدودة الشريطية (شهادة)
Adgangskrav for kæledyr
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
هل علي استخدام حامل مرخص؟
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Có những quy tắc nào cho __________?
ما هي القوانين ل __________________________؟
Spørg om reglerne for servicedyr
chó chỉ đường
كلاب الإرشاد
Dyreart
chó hỗ trợ
كلاب المساعدة
Dyreart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
كيف يمكنني الحصول على شهادة صحية لحيواني الأليف؟
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr