italiensk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
il microchip
Adgangskrav for kæledyr
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Adgangskrav for kæledyr
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Adgangskrav for kæledyr
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Adgangskrav for kæledyr
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Spørg om reglerne for servicedyr
chó chỉ đường
cani guida
Dyreart
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Dyreart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr