russisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Для [животное] есть срок карантина?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
микрочип
Adgangskrav for kæledyr
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
антирабическая прививка (сертификат)
Adgangskrav for kæledyr
hộ chiếu cho thú nuôi
паспорт питомца
Adgangskrav for kæledyr
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
лечение от паразитов (сертификат)
Adgangskrav for kæledyr
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Có những quy tắc nào cho __________?
Каковы правила для _______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
chó chỉ đường
собаки-поводыри
Dyreart
chó hỗ trợ
собаки-ассистенты
Dyreart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr