spansk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
el microchip
Adgangskrav for kæledyr
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
la vacuna antirrábica (certificado)
Adgangskrav for kæledyr
hộ chiếu cho thú nuôi
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Adgangskrav for kæledyr
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Adgangskrav for kæledyr
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Có những quy tắc nào cho __________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Spørg om reglerne for servicedyr
chó chỉ đường
perros guía
Dyreart
chó hỗ trợ
perros de asistencia
Dyreart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr