Thai | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angiv at du gerne vil indskrives
Jeg vil gerne søge faget _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angiv at du gerne vil søge et fag
bachelor
ปริญญาตรี
Fag
kandidatstuderende
บัณฑิตวิทยาลัย
Fag
ph.d.-studerende
ปริญญาเอก
Fag
fuldtids-
เต็มเวลา
Fag
deltids-
นอกเวลา
Fag
online
ออนไลน์
Fag
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Angiv hvor lang din udveksling er
et semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
et studieår
หนึ่งปีการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Garanterer universitetet indkvartering?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Indeholder faget også en praktikperiode?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Hvad er sprogkravene?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Hvordan er ____________ systemet?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Spørg til information om systemet
studiepoint
หน่วยกิตวิชา
Vurderingssystem
bedømmelse
การให้คะแนน
Vurderingssystem
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Hvordan er undervisningsformen?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Spørg til undervisningsformen
Er der _____________ ?
มี _____________ ไหม
Spørg til undervisningsformen
forelæsninger
การบรรยาย
Kursustype
seminarer
การสัมมนา
Kursustype
undervisning
การกวดวิชา
Kursustype
konferencer
การประชุม
Kursustype
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Hvornår afholdes eksaminerne?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Spørg hvornår der er eksaminer
Hvor kan jeg finde information om fagene?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Er der en sportshal på universitetet?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Arrangerer I også ekskursioner?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Hvilke programmer tilbydes her?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Spørg efter mulighederne for stipendier
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
studiegebyrer
ค่าเล่าเรียน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
leveomkostninger
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
børnepasning
การดูแลเด็ก
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat