arabisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
أود التسجيل في الجامعة.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
ما قبل التخرج
Fag
a postgraduate
ما بعد التخرج
Fag
a PhD
دكتوراه
Fag
a full-time
بدوام كامل
Fag
a part-time
بدوام جزئي
Fag
an online
على الإنترنت
Fag
I would like to study at your university for ___________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
فصل
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
عام دراسي
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
ما هو نظام ________________؟
Spørg til information om systemet
credit
النقاط
Vurderingssystem
marking
العلامات
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
هل هناك___________________؟
Spørg til undervisningsformen
lectures
محاضرات
Kursustype
seminars
حلقات بحث
Kursustype
tutorials
فيديوهات تعليمية
Kursustype
conferences
مؤتمرات
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
متى تعقد الامتحانات؟
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
هل تنظمون رحلات؟
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
أجور التعليم
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
تكاليف المعيشة
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
رعاية الأطفال
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat