dansk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
bachelor
Fag
a postgraduate
kandidatstuderende
Fag
a PhD
ph.d.-studerende
Fag
a full-time
fuldtids-
Fag
a part-time
deltids-
Fag
an online
online
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
et semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
et studieår
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterer universitetet indkvartering?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
Hvad er sprogkravene?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
Hvordan er ____________ systemet?
Spørg til information om systemet
credit
studiepoint
Vurderingssystem
marking
bedømmelse
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
Hvordan er undervisningsformen?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
Er der _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
lectures
forelæsninger
Kursustype
seminars
seminarer
Kursustype
tutorials
undervisning
Kursustype
conferences
konferencer
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
Er der en sportshal på universitetet?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
Arrangerer I også ekskursioner?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
Hvilke programmer tilbydes her?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
studiegebyrer
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
leveomkostninger
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
børnepasning
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat