esperanto | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Mi volas apliki por_____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
kurso por studentoj
Fag
a postgraduate
kurso por postdiplomaj studentoj
Fag
a PhD
kurso por Ph.D.
Fag
a full-time
plentempa kurso
Fag
a part-time
parttempa kurso
Fag
an online
enreta kurso
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
semestro
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
akademia jaro
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Spørg til information om systemet
credit
de kredito
Vurderingssystem
marking
de noto
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
Kiom estas la instrua stilo?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Spørg til undervisningsformen
lectures
lekcioj
Kursustype
seminars
seminarioj
Kursustype
tutorials
lerniloj
Kursustype
conferences
konferencoj
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
Kiam estas la ekzamenoj?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
Ĉu estas universitata sportejo?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
Kio programojn vi proponas?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
instrudepagoj
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
miaj vivelspezoj
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
infanzorgado
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat