fransk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
une formation du premier cycle
Fag
a postgraduate
une formation du second cycle
Fag
a PhD
un doctorat
Fag
a full-time
une formation à temps plein
Fag
a part-time
une formation à temps partiel
Fag
an online
une formation en ligne
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
un semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
une année académique
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
Le logement est assuré par l'université ?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
Comment fonctionne le système ______ ?
Spørg til information om systemet
credit
de crédits
Vurderingssystem
marking
de notation
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
Y a-t-il ______ ?
Spørg til undervisningsformen
lectures
des cours magistraux
Kursustype
seminars
des séminaires
Kursustype
tutorials
des travaux dirigés
Kursustype
conferences
des conférences
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
Quels programmes offrez-vous ?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
les frais d'inscription
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
les frais de subsistance
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
la garde d'enfants
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat