nederlandsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
een bacheloropleiding
Fag
a postgraduate
een postgraduaat
Fag
a PhD
een doctoraat
Fag
a full-time
een voltijdse opleiding
Fag
a part-time
een deeltijdse opleiding
Fag
an online
een online cursus
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
een semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
een academisch jaar
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Spørg til information om systemet
credit
creditsysteem
Vurderingssystem
marking
beoordelingssysteem
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
lectures
lezingen
Kursustype
seminars
seminars
Kursustype
tutorials
tutorials
Kursustype
conferences
conferenties
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
Wanneer worden de examens gehouden?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
Organiseren jullie ook excursies?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
Welke programma's bieden jullie aan?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
inschrijvingsgeld
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
kosten voor levensonderhoud
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
kinderopvang
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat