kinesisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
我想要进入大学学习。
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
我想要申请______________课程。
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
本科生
Fag
a postgraduate
研究生
Fag
a PhD
博士生
Fag
a full-time
全日制
Fag
a part-time
非全日
Fag
an online
网上课程
Fag
I would like to study at your university for ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
一学期
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
一学年
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
请问学生工作有什么限制?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
我需要提供材料原件还是复印件?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
请问该所大学的入学要求是什么?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
请问大学能保证我的住宿吗?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
课程内容涵盖实习吗?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
对【语言】的要求是什么?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Spørg til information om systemet
credit
学分制
Vurderingssystem
marking
打分制
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
这里的教学风格是什么样的?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
这里有_____________?
Spørg til undervisningsformen
lectures
讲座
Kursustype
seminars
研讨会
Kursustype
tutorials
个别辅导
Kursustype
conferences
会议
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
暑期学校提供哪些课程呢?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
考试何时举行?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
大学里有体育馆吗?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
我如何加入学生组织?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
我在这里可以学习什么语言?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
有没有水平测试来评估我的水平?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
您有课程的详细介绍吗?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
一个班级里最多有多少个学生?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
贵校都有哪些设施?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
请问你们安排郊游吗?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
你们提供哪些项目呢?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
我想了解关于助学金的信息。
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
有哪些组织可以资助我的学习?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
学费
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
生活费用
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
儿童托管
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
请问有哪些奖学金?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat