portugisisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
graduação
Fag
a postgraduate
pós-graduação
Fag
a PhD
PhD
Fag
a full-time
tempo integral
Fag
a part-time
meio período
Fag
an online
online
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
um semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
um ano acadêmico
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
Vou receber uma proposta formal?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
A universidade também oferece acomodação?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
O curso também inclui um período de estágio?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
Como é o sistema de ____________?
Spørg til information om systemet
credit
crédito
Vurderingssystem
marking
notas
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
Qual é o estilo de ensino?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
São _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
lectures
aulas expositivas
Kursustype
seminars
seminários
Kursustype
tutorials
tutoriais
Kursustype
conferences
conferências
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
Quando acontecem as provas?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
Há um complexo esportivo aqui?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
Quais são as comodidades da escola?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
Vocês também organizam excursões?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
Quais programas vocês oferecem?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
mensalidades
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
despesas de subsistência
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
cuidados infantis
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat